Hydraulikiilaukset

HYDRAULIKIILAUKSET AMMATTIRAKENTAJILLE

Kallion kiilaus on varteenotettava vaihtoehto perinteiselle louhinnalle. Se on erinomainen tapa irroittaa kalliota ja betonia paikoissa, joissa räjäytysten aiheuttama tärinä ei ole sallittua taikka räjäytysten vaatimat suojaukset ovat hankalia. Usealla kiilausyksiköllä tai suuremmalla kaivinkonekäyttöisellä kiilalla on kallion irroitus kohtalaisen nopeaa.